Inviterer til digitalt samarbeid

Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. Derfor har regjeringen etablert Digital21 som nå inviterer bedriftene til innspillsmøter over hele landet.

#205

#120 Fotograf: iStock

Publisert 12.12.17

Oslo og Akershus

- Vi må ta i bruk de teknologiske mulighetene som finnes, og vi må gjøre det raskt, sier næringsminister Monica Mæland.

Det regjeringsoppnevnte utvalget Digital21 skal se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med dette.

Nå ønsker utvalget å komme tett på næringslivet gjennom innspillsmøter i hele landet. Utvalget ønsker å finne ut hva bedriftene er opptatt av. Derfor vil de skape arenaer der bedrifter fra ulike deler av næringslivet kan møte hverandre og få litt innblikk i problemstillinger som digitalisering reiser på tvers av bransjer.

Målet er å sette norsk næringsliv bedre i stand til å kunne møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av økt digitalisering gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi.

-Bedrifter som ønsker å utveksle erfaringer om digitalisering i sin bedrift og bransje, bedrifter som ønsker å lære mer om digitaliseringens fordeler og ulemper og bedriftsledere som ønsker å formulere råd og anbefalinger til regjeringen på dette feltet bør melde seg på dette arrangementet, oppfordrer regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.