Ja til lærlinger og lærlingklausul

85 av ordførerkandidatene i Akershus har nå skrevet under på at de vil jobbe for flere læreplasser og for lærlingklausul ved anbud.

Publisert 02.09.15

Oslo og Akershus

NHOs kampanje for flere lærlinger møttes med velvilje blant ordførerkandidatene i Akershus. Ordførere og ordførerkandidater ønsket også å forplikte seg til å stille krav om lærlinger ved anskaffelser og innkjøp.

– Å ha lærlinger er å ta samfunnsansvar, sa Mattias Kirchhofer hos Ansnes Entreprenør i Asker da NHO Oslo og Akershus besøkte bedriften med Askers ordfører og øvrige ordførerkandidater i august.

-Medlemsbedriftene i NHO er opptatt av å rekruttere kompetanse for fremtiden. NHO Oslo og Akershus ønsker å bidra til flere læreplasser i regionen -  både i offentlige og private virksomheter, sa regiondirektør Nina Solli da hun inviterte til signering. LO deltok også på signeringen i Asker og Bærum.

Målet var at så mange som mulig av ordførerkandidatene i Akershus skal signere. Signeringen er et ledd i en landsdekkende turné for å få flest mulig kommuner til å innføre lærlingeklausul. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, ga underskriftene fra hele landet til Kommunalminister Jan Tore Sanner på Småtinget i Fredrikstad 25. august. Til sammen ble det over 700 underskrifter. Akershus bidro godt med sine 85.

Oslo Kommune har innført lærlingeklausul. Det betyr at Oslo Kommune i sine anbud velger leverandører som er lærebedrifter. Det stilles også krav om at bedriften har lærling på prosjektene og på oppdragene de gjør for Oslo Kommune.  Akershus fylkeskommune har vedtatt å innføre lærlingeklausul, men de har foreløpig ikke implementert den.

-NHO ønsker at kravet om bruk av lærlinger skal gjelde alle bedrifter som opererer i det norske markedet. Dette sikrer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske bedrifter, samtidig som det støtter opp om seriøse bedrifter, sa Nina Solli.

-Det virker som det er tverrpolitisk enighet om dette i Asker, sa ordfører Lene Conradi under signeringen. Seks ordførerkandidatene i Asker stilte på signeringen. Også i Bærum deltok ordføreren og tre andre kandidater på signeringen.

18. august var det Ås og Ski sin tur. Medlemsbedriftene Nettpartner og Imtech stilte opp. Det samme gjorde politikerne.

19. august fikk ordførerkandidatene i seks Romerikskommuner anledning til å signere budstikken. Politikerne i Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Ullensaker, Eidsvoll og Nittedal stilte villig opp.