Ja til samarbeid om klima og energi

-Vi har et godt samarbeid med EU om klima og energi. Det bør få fortsette. ACER handler verken om strømpriser eller EU-medlemsskap, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Vannkraft Fotograf: David Orr Photography

Publisert 12.03.18

Oslo og Akershus, Energi og klima, EØS

ACER er en løsere, europeisk versjon av vårt Norges vassdrags- og energidirektorat. ACER skal avklare tekniske spørsmål og eventuelle uenigheter om bruk av el-nettet.

Innføring av tredje energimarkedspakke i norsk lov er bra for norske forbrukere, bra for næringslivet og bra for klimaet

-Det pågår nå en heftig debatt rundt om i landet og innad i partiene om Acer og energisamarbeid mellom Norge og EU. Debatt er bra, men den må baseres på fakta, ikke skape usikkerhet. Nei til EU bruker nå bevisst denne saken til å undergrave EØS-avtalen, sier regiondirektør Nina Solli.

Hun er bekymret for arbeidsplassene og for EØS-avtalen:

-Dersom Stortinget sier nei til EUs 3. energimarkedspakke, gir vi fra oss den første biten av EØS-avtalen. NHO er opptatt av at industrien vår i hele landet skal få de beste rammebetingelser på energisiden nå og i fremtiden, slik vi har med EØS. Derfor engasjerer vi i NHO oss, blant annet sammen med Norsk Industri.

7 ting du må vite om ACER

Trygge og klimavennlige arbeidsplasser i den kraftkrevende industrien krever at vi inngår samarbeid med vårt viktigste marked, EU.

-Det betyr ikke at vi fraskriver oss selvråderett over energiressursene våre, at el-kraften blir dyrere enn den ellers ville blitt eller at industrien vil flagge ut. Det betyr bare at her, som i andre sammenhenger, er samarbeid mellom venner det beste middelet for å oppnå de beste resultater. Næringsbyråd i Oslo Kjetil Lund beskriver det god når han sier at diskusjonen har blitt til et sammensurium av motstand mot kraftkabler og motstand mot EUs energiunion, sier Solli.