Ny E18: Kan bli bra for næringstransporten

-Bygging av ny E18 kan lette hverdagen for håndverkere og næringstransport som er avhengig av vei, sier regiondirektør Nina Solli.

Nina Solli

Nina Solli regiondirektør på E18

Publisert 06.06.16

Oslo og Akershus, Samferdsel

 

- Vi kan ikke velte en halv milliard kroner av kostnadene over på varetransport som ikke kan bruke kollektivtransport.  Vi må derfor ha en vridning av kapasiteten på den nye Vestkorridoren fra person- til næringstransport for eksempel i form av egne filer, sier NHOs regiondirektør for Oslo og Akershus Nina Solli.

-Det er en stor lettelse at vi endelig får en utvidelse av E18. Sett i sammenheng med en ny T-banetunnel og Fornebubane vil dette gi en helt nødvendig kapasitetsøkning i Oslos transportnett. 

-Samtidig trekker det ned at Høviktunnelen blir skjøvet til fase 2.  Vi tror likevel at intensjonene for den planlagte utvidelsen på Vestkorridoren mellom Strand og Sandvika blir gjennomført, sier Solli. 

I følge beregninger fra NHO Logistikk og Transport vil den foreslåtte økningen på 60 – 90 prosent i bomavgiften or varetransporten bety en årlig ekstra kostnad på 500 millioner kroner.