Kjenner ikke til næringsparkering

-Åtte av ti kjenner ikke til ordningen med beboerparkering for næringsdrivende. Det må informeres bedre, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Bedriftene kjenner ikke til ordningen om næringsparkering Fotograf: Siri Baastad

Publisert 07.02.18

Oslo og Akershus

-En fersk spørreundersøkelse blant våre medlemmer viser at ni av ti næringsdrivende i Osloregionen ikke kjenner til ordningen med næringsparkering.

-Det må også opprettes flere næringsparkeringsplasser, sier regiondirektør Nina Solli.

Gjennom programmet «Bilfritt byliv» vil byrådet frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk. Byrådet ønsker «å skape mer plass til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, arrangementer og aktiviteter, uteservering, handel og kunst- og kulturtiltak.»

-NHO Oslo og Akershus har pekt på at fjerning av p-plasser for privatbiler må føre til økt tilgang på p-plasser for næringsdrivende, sier Solli.

Det er tenkt seks pilotområder for bilfritt byliv. Alle disse seks pilotområdene er innenfor Ring 1. Store deler av kvadraturen omfattes blant annet. Du kan lese mer om de seks pilotområdene, og hvor de befinner seg og hva som kommer istedenfor bilen her

Parkering og gjennomkjøring i Oslo
Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og handicapparkering overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene.

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 fortsetter å være åpne for parkering, siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Her finner du en oversikt for de nye p-plassene for næringsdrivende

Beboerparkering for næringsdrivende
NHO Oslo og Akershus har reagert på at Bymiljøetaten vet bedre enn de næringsdrivende om hvordan en varebil brukt i tjenesten skal innredes. I bestemmelsene heter det at: «Næringsdrivende og kommunale virksomheter med registrert adresse i en bydel som har fått permanent beboerparkering og med særlige behov for biloppstillingsplasser for egne servicebiler, kan søke om beboerparkering. Virksomheten må også være registrert som eier av bilen, og bilen må være utstyrt og innredet på en måte som gjør at bilen i seg selv er et arbeidsverktøy.»

-Vi har fått henvendelser fra flere håndverkerbedrifter som har fått avslag på beboerparkering fordi bilen er en vanlig bil som brukes i tjenesten til og fra kunder. Bakere har også opplevd at deres varebiler for levering av bakervarer ikke tilfredsstiller Bymiljøetatens krav til innredning. Vi har bedt Oslo kommune se på dette på ny, sier Solli.

Her kan det søkes om beboerparkering for næringsdrivende