Kommuner må håndtere voksesmertene

Byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter viser NHOs Kommune-NM. Osloregionen, Stavangerregionen og Kongsberg/Numedal rangeres høyest blant Norges mest næringsattraktive områder.

Publisert 28.07.14

Oslo og Akershus

De fleste av regionene som rangeres høyest er knyttet til de største byene og ligger langs kysten i Sør-Norge. Regionene som er lavest rangert ligger i Nord-Norge og indre fjell- og dalområder i Sør-Norge.

-Vårt gode utgangspunkt må forvaltes og utvikles for fremtiden! Vi trenger bedre transportløsninger for mennesker og varer, flere boliger og byutvikling må settes høyere på dagsorden. Dessuten kan kommunene bli enda bedre til å vri sine offentlige innkjøp slik at det stimulerer næringslivet til innovasjon og nytenkning. Innovative offentlige innkjøp er det sterkeste virkemiddelet kommunene har for næringsutvikling, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

Blant kommunene rangeres Sola høyest, foran Bærum og Oslo kommune. Kommunerangeringen domineres som tidligere år av kommuner i Oslo og Akershus, Rogaland og Hordaland. Kongsberg, Ulstein og Austevoll rangeres også høyt med sterke næringsklynger innenfor teknologi, skipsverft og sjømat. De lavest rangerte kommunene omfatter to kommuner i Nord-Trøndelag, for øvrig kommuner i Nordland, Troms og Finnmark.

Ujevn vekst
Sammenlignet med 2008 er tendensen at har de høyest rangerte kommunene har gått fram, mens de lavest rangerte har gått enda mer tilbake. Forskjellene i rangering har dermed forsterket seg i begge ender av skalaen.

- Årets Kommune-NM dokumenterer på nytt at veksten fordeler seg ujevnt i ulike regioner – vi ser større strekk i feltet, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Brubakk peker på økt satsing på samferdsel og større og mer robuste kommuner som en del av løsningen.

 

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773
Jeanette Rønsen

Næringspolitisk rådgiver

NHO Oslo og Akershus

jeanette.ronsen@nho.no
Telefon
97647511