Kommunene i Follo skal kjøpe inn for  ti milliarder

Bedrifter og kommuner må utnytte disse innkjøpene slik at de skaper innovasjon som gir innbyggerne bedre tjenester.

Ida Skaaret Laustsen i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Ida Skaaret Laustsen i Nasjonalt program for leverandørutvikling Fotograf: Moment Studio

Publisert 05.10.17

Oslo og Akershus, Offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til konferanse på Thon Hotel Ski 1. november. Der får vi høre om innkjøpene i kommunene Ski, Oppegård og Fredrikstad i årene fremover. Konferansen er relevant for bedrifter som ønsker å selge til det offentlige, og kommunalt ansatte som ordførere, politikere, rådmenn, kommunaldirektører, virksomhetsledere, prosjektledere og rådgivere samt de som driver med innkjøp i kommunene i Follo.

- Hvordan velger kommunene riktig leverandør? Hvordan posisjonerer bedriftene seg til kommende konkurranser? Det er viktig at kommunene er bevisst sin innkjøpsmakt og benytter den til å kjøpe nye og bedre løsninger. For å få bedre løsninger må man jobbe grundig med behovskartlegging, og gå i dialog med markedet. Innovative anskaffelser er en metode for å kjøpe smartere – gjennom nettopp å gå i tidlig dialog med markedet. På denne måten formidler kommunene hva behovet er, og ber markedet komme med løsningen, sier prosjektrådgiver Ida Skaaret Laustsen.

Hun mener det er viktig at kommunene kommer i dialog med næringslivet.

- Kommunene må snakke med leverandører for å skaffe seg en oversikt over markedet før man går ut med en anbudskonkurranse. Det er viktig at leverandørene i Follo benytter seg av denne anledningen 1. november til å vise frem sine løsninger. Da kan anbudskonkurransene ta høyde for dette, og kommunene kan åpne opp for innovasjon og nye løsninger. Vi får også eksempler på hvordan man har lyktes med innovative anskaffelser i andre kommuner, sier Laustsen.

- Både store og små leverandører av varer og tjenester vil få nyttig informasjon på konferansen. Dette blir en viktig arena, sier Laustsen.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes Sentralforbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak Nasjonalt program for leverandørutvikling. 

Les mer om innovative offentlige anskaffelser her