Kommunene i Oslo og Akershus er blant de aller beste

- Det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen i Kommune-NM. I vår region er Bærum nummer to og Oslo nummer tre, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

#205

#120 Fotograf: Illustrasjon

Publisert 09.08.17

Oslo og Akershus

Kommune NM 2017 måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem kategorier som er særlig viktig for bedriftene. Disse er: 1) Næringsliv og privatøkonomi, 2) kompetanse, 3) sysselsetting og arbeidsmarked, 4) befolkningssammensetning og 5) kommuneøkonomi.

-De fem kommunene som har flere enn 100 000 innbyggere, er på topp 20-listen. Kommunene og regionene som rangerer høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi. Akershus har 19 kommuner inne blant de 100 beste og 4 kommuner inne blant 10 på topp listen. Ingen andre fylker har så stor andel inne blant de 100 beste, sier Solli

-Bærum, Oslo, Asker og Ullensaker er best på det meste. Oslo har en ung og svært kompetent befolkning. Bærum skårer høyt blant annet på grunn av inntektsnivå og lav andel uføre. Ullensaker har landets høyeste befolkningsvekst. Asker er best på kommuneøkonomi og der følger Bærum og Oslo rett etter. Når det gjelder kompetanse ligger Bærum på topp tett fulgt av Oslo og Ås.

-Skal vi kunne lykkes med å styrke og utvikle velferdssamfunnet, må vi skape flere jobber i kommuner over hele landet. Da må kommuner og næringsliv sammen lykkes med sine satsinger, sier Solli.

Oslo kommune har lave administrasjonsutgifter med 2126 kroner per innbygger. Det er langt under landsgjennomsnittet. Til gjengjeld har Oslo innført eiendomsskatt, noe som trekker ned i denne rangeringen. Inntektsnivået er noe høyere i de omkringliggende kommunene. I tillegg er ledigheten i Oslo noe høyere enn landsgjennomsnittet. Folk kommer flyttende til Oslo, men befolkningsveksten er langt høyere på for eksempel Romerike enn i Oslo, sier Solli.

Beste kommuner: Sola rangerer høyest også i 2017, etter å ha vært på førsteplass siden 2011. Bærum beholder andreplassen, men Asker må se seg slått av Ullensaker. 16 av totalt 22 Akershus-kommuner går fram. Syv av de 20 høyest rangerte kommunene ligger i Akershus

Beste region: Av NHOs 15 regioner er Oslo og Akershus regionen med mest framgang. Akershus er vinnerfylket i årets Kommune-NM. Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Ledigheten i Akershus ligger på under landsgjennomsnittet. Det er netto innflytting i 19 av Akershus 22 kommuner.