Konkurranse gjør tjenestene bedre

En av to på Østlandet mener at velferdstjenestene blir best når offentlige og private konkurrerer.

#205

Administrerende direktør i Aberia Healthcare Nina Torp Høisæter og regiondirektør Nina Solli er helt enige om at konkurranse utvikler offentlig sektor Foto: NHO

Publisert 01.06.18

Oslo og Akershus

Det viser en fersk undersøkelse utført av for NHO Service og Handel. Intervjuene er gjennomført ved bruk av Kantar TNS GallupPanelet. 1073 personer har svart på landsbasis.

-Konkurranse kan bidra til et mer mangfoldig tilbud, økt valgfrihet for brukerne, og vil ofte skape større fokus på kvalitet, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

Nina Torp Høisæter som er gründer i privat omsorg og administrerende direktør i Aberia Healthcare, som tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne er opptatt av at Norge klarer å opprettholde dagens velferdstilbud, når befolkningen eldes og oljepengene tar slutt.

-Gitt at de offentlige midlene er begrensede, må vi utnytte felleskapets midler på best mulig måte, da trenger vi alle gode krefter, både de offentlige og de private. Alle ønsker at dagens norske velferdsmodell består og utvikler seg. Konkurranse som skaper nødvendig innovasjon og nytenkning, er et nødvendig bidrag. Konkurranse utvikler offentlig sektor og hindrer paradoksalt nok, et fremtidig todelt samfunn, mener Torp Høisæter.

Aberia tilbyr brukerstyrt personlig assistanse, omsorgs- og avlastningstjenester og ulike former for barnevernstjenester. Alle tjenestene er offentlig finansiert.

I Norge er det enighet om at grunnleggende velferdstjenester skal finansieres av det offentlige. På spørsmålet «Synes du det er greit at flere konkurrerer om å utføre tjenestene på vegne av det offentlige?» sier en av to enig i dette.

6 av 10 i befolkningen på Østlandet mener det er prinsipielt riktig at private firmaer får konkurrere om utførelsen av tjenester som det offentlige har ansvar for. Litt under halvparten av befolkningen på Østlandet er enig i at det bør være lov for private selskaper å tjene penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige.

Folk er også for valgfrihet, også kalt brukervalg. 8 av 10 blant befolkningen på Østlandet er enig i at de ønsker å kunne velge hjemmehjelp dersom de får/har behov for hjemmehjelp, viser undersøkelsen.