Krever svar om kommunesammenslåing

Regiondirektør Nina Solli har spurt 170 ordførerkandidater i Akershus om de kommer til å ta initiativ til kommunesammenslåing dersom de blir valgt.

Publisert 12.08.15

Oslo og Akershus

Det er 22 kommuner i Akershus, men i realiteten inngår disse i ett samlet bo -og arbeidsmarked. Skal vi utvikle hovedstadsregionen i positiv retning mener NHO Oslo og Akershus det gjøres best med færre og større kommuner. I Akershus ønsker NHO at 22 kommuner skal bli til fire. Det vil si en kommune i Follo, en kommune i Asker og Bærum og to kommuner på Romerike. Nasjonalt foreslår NHO å gjøre om dagens 428 til 77 kommuner.

NHO Oslo og Akershus ville vite hva kandidatene mener om kommunesammenslåing og stilte følgende spørsmål på vegne av over 5000 medlemsbedrifter i regionen.

Vil du invitere nabokommune(r) til samtaler med sikte på kommunesammenslåing dersom du blir valgt til ordfører?

Utfra de svarene vi har fått inn er det mange som stiller seg positive til samtaler om kommunesammenslåing, særlig kandidater fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Mange melder også om at deres kommune allerede er igang med utredninger og samtaler om ny kommunestrktur.

Flere ordførerkandidater ser klare fordeler med større og sterkere komuner:  "Planlegging og samordning av samfunnets ressurser på tvers av kommunegrensene går tregt og er komplisert. Og - når saken blir komplisert, er det gjerne få som deltar. Det er en fare i seg selv. Det skjer til tross for at det er mange kommuner. Mange avveininger som politikerne må gjøre, hadde vært enklere å ta, dersom ikke kommunegrensen(e) hadde vært der. Samtalene har så smått startet opp."

Andre ordførerkandidater ser ikke behovet for sammenslåing fordi de mener deres kommune er stor nok: "kommunen vår er en stor nok geografisk og befolkningsmessig til å tilby gode tjenester og ivareta lokaldemokratiet. For oppgaver som trenger større grunnlag er det etablert gode interkommunale tiltak"

NHO Oslo og Akershus mener det nettopp er i det befolkningstette hovedstadsområdet kommunegrensene skaper flest utfordinger. Med 22 kommuner blir for vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng. Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger.

Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare.