Kutt ned på planleggingstiden

Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på vei og bane finnes. Bruk dem!

Publisert 25.02.16

Oslo og Akershus

-Transportetatene legger fram sine forslag til utbyggingsprosjekter på vei og bane for de neste årene den 29. februar. Vi har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.


Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener dette bør halveres. Bare ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år.


-E18 Ørje-Vinterbro er et godt eksempel. Prosjektleder i Statens Vegvesen Elin Bustnes Amundsen sier til ØB mandag 22. februar at de er klare til å bygge allerede i 2019, dersom alt går som smurt i planprosessen og det følger penger med i NTP, sier Solli.


For næringslivet handler det om å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler: Korte ned på tidsfrister, øke bruken av statlig plan, begrense mulighetene til å utrede nye alternativer i planfasen.


-Nasjonal transportplan (NTP) for 2014–2023 er en plan vedtatt av Stortinget som forteller oss hva som skal bygges når av veier, jernbaner havner og flyplasser i Norge. Vår erfaring er at etatenes innspill til neste NTP er et godt faglig begrunnet dokument. Vi håper derfor at man greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer, sier Solli


Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. Samtidig vet vi at Norge vil få en kraftig befolkningsøkning de kommende årene. Det vil sette samferdselsinfrastrukturen på prøve.
Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Situasjonen er at flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av en god infrastruktur blir da en viktig for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er viktig i disse omstillingstider.


Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er stort. Dette har blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Etter mange tiår med underinvesteringer ser vi en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner. Vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner.

-Skal vi løse disse utfordringene, må de økonomiske rammene i neste NTP øke, og halvparten av investeringsbehovet må dekkes i neste NTP. Det betyr at investeringsrammen bør økes til 780 milliarder kroner – da er bompenger inkludert, sier Solli.


NHO har forventninger om at planforslaget er klinkende klart på hva som skal gjøres, hvor mye penger som skal brukes hvor og når.


-For NHO Oslo og Akershus er det viktig at planforslaget har prioritert prosjekter som E18 Vestkorridoren, E18 Ørje-Vinterbro, ny Alnabruterminal, Intercity-triangelet og ny jernbanetunnel gjennom Oslo, for å nevne noen prosjekter som medlemmene etterspør.


-Norge og næringslivet har ikke råd til at vi skusler bort ti år for å sette spaden i bakken. Vi må ta tak nå! sier Nina Solli.