Kviet seg for oppdrag i sentrum

Håndverkere i Follo, på Romerike og Asker og Bærum har kviet seg for oppdrag i Oslo Sentrum på grunn av parkering, bomtakster og fremkommelighet.

#205

Daglig leder Skule Bjerke hos Snekkermester Per Bjerke AS i Hakadal sier parkeringsrestriksjoner og økte bomsatser i Oslo gjør hverdagen stadig mer utfordrende. (Faksimile Romerikes Blad) Fotograf: Siri Baastad

Publisert 12.02.18

Oslo og Akershus

Hele 78 prosent av de spurte svarte at de nye bomringtakstene påvirker bedriftens daglige virke negativt. 99 prosent oppgir at de har problemer med å finne parkering når de er på oppdrag i Oslo sentrum.

Undersøkelsen viser også at de spurte oppgir at de bruker i gjennomsnitt 21 minutter på å finne parkering når de skal parkere innenfor Ring 3.

Daglig leder Skule Bjerke hos Snekkermester Per Bjerke AS i Hakadal kjenner seg godt igjen i det undersøkelsen viser.

– Det er en utfordring å få parkert og at forholdene generelt er lite tilrettelagt for en virksomhet som vår. Våre ansatte bruker gjerne én til to timer av dagen på å lete etter parkeringsplass når de jobber i Oslo, men det er vanskelig å få gehør hos kunden for at vi må fakturere dem ekstra på grunn av dette, sier Bjerke til Romerikes Blad.

I tillegg til parkeringsutfordringene, merker han både økte bompengesatser og andre restriksjoner direkte på bunnlinja i regnskapet.

-Vi blir utkonkurrert på pris og mister kunder hvis vi skal overføre alle disse kostnadene på kundene, sier Bjerke.

Les mer i Romerikes Blad

Også håndverkere i Follo og Asker og Bærum svarte at fremkommelighet og parkering var en utfordring i denne undersøkelsen:

«Vi har mye jobber innenfor Ring 1 med varighet fra 2 timer til flere uker. Da må vi flytte bilene hver annen time, det er lite rasjonelt for oss og våre kunder,» svarte Rørleggerfirmaet Andersen og Aksnes i Asker.

Når er dette ordnet opp i ifølge regiondirektør Nina Solli:

-Vi har fått gjennomslag! Byrådet har nå lovet å kvitte seg med to timersregelen for næringsparkering samt å opprette flere parkeringsplasser for næringsdrivende slik vi ønsket.

Fakta: NHO Oslo og Akershus har gjort en spørreundersøkelse blant våre 5500 medlemmer. 337 medlemmer som leverer eller mottar varer innenfor Ring, 1, 2 eller 3 har svart.
Respondentene representerer de 9425 årsverk.
I sum representerer de 43 milliarder kr i omsetting