Lærling i din bedrift

Vil du ha en lærling? NHO i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo jobber for flere læreplasser i Oslo.

Publisert 04.11.14

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

–Ta kontakt for bistand i spørsmål om det å bli lærebedrift og å ha lærlinger, sier Siri Fjelde i NHO Oslo og Akershus. Fjelde er engasjert av NHO Oslo og Akershus, for å jobbe med "operasjon lærebedrift Oslo". Fjelde har selv erfaring som både lærling og bedriftsleder. – I tiden fremover vil jeg prioritere å ta kontakt med bedrifter, sier Fjelde.  Jeg vil vektlegge næringer der etterspørselen etter læreplasser er størst.

100 nye læreplasser
Prosjektet har som hovedmål 100 nye læreplasser i Oslo kommune innen 2015. –Dette arbeidet er viktig for å sikre rekrutteringen av relevant arbeidskraft, sier Fjelde. Vi vil oppfordre NHO-bedrifter til å ta imot ungdom på praksisdager i bedriften, for eksempel gjennom faget "Prosjekt til fordypning". Det gir bedriften en fin mulighet til å bli kjent med potensielle lærlinger. Samtidig blir skoleelevene kjent med arbeidslivet og får erfaring med et spesielt yrke. Dette er en vinn-vinn situasjon!

Hvor lenge kan vi satse på arbeidsinnvandring?
Halvparten av NHO-bedriftene i NHO Oslo og Akershus sier at de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft pr i dag. (NHOs Kompetansebarometer 2014). Hva med fremtiden? Forskning.no sier at Norge vil mangle 90 000 jobber innen yrkesfag i 2035. Ifølge ekspertene holder det ikke å lene seg på arbeidsinnvandring, som er en lite forutsigbar arbeidskraftreserve.

Ta kontakt: Siri Fjelde, epost: siri.fjelde@nho.no - mobil: 91198058