Lønnsomt for bedriftene

NHO-sjef Kristin Skogen Lund viste til hvordan NHO-bedriftene har "utnyttet" avtalen, slik at sykefraværet er blitt kraftig redusert siden 2001. Hun viste også til at en ny IA-avtale vil gjøre det lettere for alle parter.

HMS- koordinator Therese Johannesen fra Caverion.

Publisert 29.08.14

Oslo og Akershus

Frokostmøtet bøy på mange interessante foredrag hvor blant annet Stein Ove Kvamme, Director DHL Quality la vekt på hvor viktig IA-arbeidet har vært for bedriften og hvordan de aktivt har igangsatt tilretteleggingstiltak og rekruttering av arbeidstakere som har stått utenfor arbeidslivet.

Therese Johannesen, HMS-koordinator fra  Caverion presenterte en lang liste over hvordan bedriften har brukt IA-arbeidet til gjøre Caverion bedre og mer inkluderende.

Fagsjef i HMS/arbeidsmiljø i Abelia, Gro Lundberg, ga deltakerne en grundig gjennomgang av de nye reglene for sykefraværsoppfølging, som nå har blitt sterkt forenklet.

Ann-Torill Benonisen fra NHO lanserte NHOs dedikerte mobilside for inkluderende arbeidsliv (IA): www.nho.no/ia hvor man finner nyttige verktøy og lenker.

Lese mer og få tilgang til alle presentasjonene her.