Lovende signaler i NTP

-Dette ser ut som en transportplan som svarer på næringslivets behov. Ny Oslotunnel vil gi et sømløst arbeidsmarked. Det blir bedre for bedriftene, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

#205

Regiondirektør Nina Solli på E18 ved Høvik Fotograf: Siri Baastad

Publisert 02.03.17

Oslo og Akershus, Samferdsel

Regjeringspartiene Høyre og Frp har, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, dryppet godbiter fra den Nasjonale Transportplanen som de er blitt enige om, men selve meldingen kommer nærmere påske. Derfor er ikke alle detaljene klare ennå.

- Men ut fra det som har kommet frem til nå, både om pengebruk og store prosjekter, ser det ut til at regjeringen innfrir på det bedriftene er opptatt av og har bedt om, sier Solli.

Våre prioriterte samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus

- For bedriftene handler det blant annet om å redusere ulemper og kostnader med lange avstander til sine markeder, om de er i Norge eller nedover i Europa. Det handler også om å knytte bo- og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen, slik at reisen til jobb og ut til kunder blir kortere. Det handler om lavere klimagassutslipp og økt sikkerhet langs vei og bane.

NHO har også vært opptatt av hvordan vi planlegger raskere og bruker pengene mer effektivt.

-Derfor er det positivt at E18 Retvet – Vinterbro framskyndes. Det har vi tidligere lagt fram en hurtigplan for. E18 helt frem til Asker ligger også inne. Det er bra, sier Solli.

- Vi må selvfølgelig ta det forbeholdet om at det er mye vi foreløpig ikke kjenner til, ettersom hele innholdet først blir kjent når planen legges frem før påske. Alt vi har hørt noe om til nå er jo positive saker.

- Vi er blant annet spent på den satsingen på gods over på bane og kjøl som er lovet. Det har stor betydning for å gå i retning av lavutslippssamfunnet. At nesten halvparten av investeringene går til jernbane, er bra i så måte.