Nyskapingsprisen

Lys, miljøvennlig og nyskapende idé

Nyskapingsprisen i NHO Oslo/Akershus gikk til Bright Products AS for deres norskdesignede og svært bærekraftige solcellelampe

Bright Products gründer Kristian Bye var svært fornøyd da juryformann Christine Grape (t.h.) og regiondirektør NHO Oslo/Akershus Nina Solli overrakte Nyskapingsprisen for 2015.

Publisert 06.03.15

Oslo og Akershus, Årskonferanse

“En verden som ser nye muligheter” er Bright Products visjon. Den multifunksjonelle solcellelampen har allerede funnet veien til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og mottatt flere priser for design og brukervennlighet. Bright samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner for å bidra til utvikling av bærekraftig energi til alle.   

- Fantastisk! Tusen takk, dette var stas, sa gründer Kristian Bye da han mottok prisen i Næringslivets Hus fredag 6. mars.  

Bistands- og hjemmemarked
1,3 milliarder mennesker lever i dag uten strøm og må bruke helseskadelige parafinlamper til lekselesing og andre oppgaver. 
- Det er ikke først og fremst fattigdom som styrer behovet for lys. Mange mennesker lever i dag såkalt off-grid, utenfor strømnettet, sier Bye. Det er disse firmaet håper å nå med sin nyskaping.
Lampen fungerer både som tak- og vegglampe med hank, fleksibelt arbeidslys, og lommelykt. Den har dimmer og mobillader – det siste et viktig tilleggselement i bistandsmarkedet.

FN bestilt 200 000 lamper
- Mange av flyktningene har med seg én ting, og det er mobilen, sa Mats Hultgren, seksjonsleder for innkjøpsavdelingen hos UNHCR, til Aftenposten nylig.  
- Mobilen bruker de til å holde kontakt med dem som er igjen hjemme, og med hverandre. Men for å få ladet den må de gjerne betale noen som har tilgang til strøm, og ofte har man ikke annet å betale med enn egen mat. Å gi mulighet til å lade mobilen selv er utrolig viktig, påpeker han, i sin begrunnelse for hvorfor FN handler stort av det lille Oslo-firmaet. 

Aktuell NHO-pris og nominasjon
Høsten 2014 tok Utenriksministeren i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren og Kunnskapsministeren, initiativ til en nasjonal innovasjonsdugnad. Næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og andre ble invitert til å sende inn artikler som beskriver norske innovasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene innenfor helse og utdanning frem mot 2030. 116 bidrag ble sendt inn og vurdert av eksperter i Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. De ti beste produktene ble nylig presentert på Visjon2030. To av disse ti var med i innspurten for å få Nyskapingsprisen i Oslo/Akershus! Firmaene Kahuut og Bright Products. Bright Products trakk det lengste strået.

Les mer om de 10 mest innovative produktene som kan bidra til bedre helse og utdanning i fattige land. http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/ti-nyskapninger-for-helse-og-utdanning

Juryens begrunnelse:
"Årets nyskapingspris går til Bright Products AS. Bedriften utvikler og bygger merkevarer av innovative produkter som løser både hverdagsproblemer for mange mennesker i land hvor elektrisitetstilgangen er upålitelig eller helt fraværende, og samtidig også har et bruksområde i tur- og fritidsmarkedet her hjemme.
Bright Products søker å utvikle produkter som løser konkrete behov og som gjør en forskjell i folks liv. Bright Products produkter er designet og utviklet for å erstatte de forurensende, svake og farlige parafinlampene som brukes mange steder i verden. Innendørs luftforurensning fra blant annet parafinlamper utgjør en alvorlig helserisiko, som i følge Verdens helseorganisasjon på verdensbasis bidrar til flere millioner dødsfall hvert år. Økt brukt av solcellelamper vil redusere slik forurensning. Studier viser også at ulykker med parafinlamper, særlig i fattige deler av verden hvor parafinen ofte blandes ut med andre typer brennstoff, forårsaker en betydelig andel brannskader og dødsfall særlig blant små barn. Blant andre positive virkninger av økt tilgang til belysning kan nevnes økt muligheten for skolebarn i hjem og samfunn uten elektrisitetstilgang til å gjøre lekser etter mørkets frembrudd, økt sikkerhet og trygghet for særlig kvinner og barn som mange steder kan være sårbare for vold og overgrep, og en klimamessig gevinst.
Bedriften retter seg helt fra starten mot et globalt marked med en strategi og et pågangsmot og som rett og slett er imponerende. Bedriften benytter også norske industrielle designere. Juryen konkluderer med at Bright Products visjon om å endre menneskers liv til det bedre gjennom sin virksomhetet er inspirerende for både voksne og ungdom."

Kriteriene for Nyskapingsprisen er:
- Bedriften må være basert på nyskaping
- Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet
- Bedriften må være fremtidsrettet / ny måte å tenke på
- Bedriften bør være en rollemodell for ungdom