Medlemsmøte om tariffoppgjøret 2014

Representanter fra bedriftenes ledelse, forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte i forbindelse med årets lønnsoppgjør:

Publisert 25.04.14

Oslo og Akershus

Tid:     Mandag 12.mai kl 13-15
Sted:   Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 på Majorstua.

Adm. direktør Kristin Skogen Lund og forhandlingsdirektør Rolf Andreas Negård i NHO vil orientere.

 Tema:

  • Den økonomiske situasjonen
  • Resultatet av det sentrale oppgjøret
  • Råd til lokale forhandlinger  

-          Hvilke kriterier skal ligge til grunn for lønnsjusteringer? Hvordan ta hensyn til lønnsstatistikk som de tillitsvalgte presenterer i forhandlingene? Hvordan forhandle ulike overenskomster på bedrift?

  • Eventuelt

 Bli kjent med forhandlingsresultatet fra innsiden, møt andre arbeidsgivere som har gode eller mindre gode erfaringer med lokale forhandlinger. Få råd og tips til hvordan du kan få til en god lønnsforhandling på egen bedrift.

 Påmelding her innen 9.mai.