Meld deg på BEST-Konferansen 2016

BEST-konferansen er Osloregionens årlige møteplass for våre medlemmer. Konferansen 9. februar på Næringslivets Hus har fått tittelen «Slik blir vi best på konkurransekraft».

Publisert 08.01.16

Oslo og Akershus

Møt blant annet Kristin Skogen Lund fra NHO, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Jan Grønbech, adm. dir. i Google Norge og Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Lest mer og meld deg på her: http://2016.bestkonferansen.no

Flere viktige trender påvirker Osloregionen: Befolkningsveksten er sterk, betydningen av spesialisert kompetanse øker og regionen må i stadig større grad forholde seg til tøffere internasjonal konkurranse. Osloregionen spiller i økende grad rollen som Norges viktigste innfallsport for næringslivet og det internasjonale samfunn. Fallet i oljeprisen påvirker også mange av bedriftene i regionen, og aktualiserer behovet for å utvikle nye produkter og ideer, og utnytte eksisterende kompetanse på nye områder.

Dersom Osloregionen skal klare å realisere det store potensialet som ligger i regionen, og ikke minst møte utfordringene fra andre storbyregioner, blir det helt avgjørende å styrke samarbeidet mellom næringsliv, kompetanseinstitusjoner og offentlige aktører. Den overordnede målsettingen for BEST-konferansen er derfor å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region.

På BEST-konferansen 2016 http://2016.bestkonferansen.no setter vi Osloregionens innbyggere i sentrum og spør hva som skal til for å gjøre dem til verdens beste verdiskapere. Vi skal blant annet debattere:

- Hvilke forventninger har fremtidens innbyggere til private og offentlige virksomheter i regionen?

- Hvordan skal utdanningsinstitusjonene sørge for at studentene tilegner seg faglig kompetanse i verdensklasse?

- Hvordan kan offentlige og private virksomheter styrke sin konkurransekraft gjennom å tenke mangfold i rekrutteringen?

- Hvilke suksessfaktorer kjennetegner virksomheter som satser på innovasjon og bærekraft?

Til å belyse disse temaene har vi invitert noen av landets mest spennende talere:

-          Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge skal snakke om mangfold som verdi- og innovasjonskraft,

-          Jan Grønbech, adm. dir. i Google Norge, vil i sitt foredrag fokusere på hva som kreves av fremtidens globale borger,

-          Kristin Skogen Lund, adm. dir. NHO vil snakke om nye krav til byene fremover, men den spennende tittelen på foredraget til Ida Faldbakken, co-founder Norway Makers og co-founder og prosjektleder MashUp er ”Med nerder skal Osloregionen bygges”

Konferanseprogram og påmelding på http://2016.bestkonferansen.no   

Vi sees på Næringslivets Hus 9. februar!