Miljøvennlige bygg i byen

Visste du at bygg står for 40 prosent av verdens energiforbruk? Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning.

Power House Kjørbo, Entra Eiendom, Foto: Entra

Power House Kjørbo, Entra Eiendom, Foto: Entra Fotograf: Bo Mathisen

Publisert 02.02.17

Oslo og Akershus

Entra et av landets ledende eiendomsselskap og eier og drifter ca. 1,3 mill. kvadratmeter, noe som utgjør 98 eiendommer.

Satsingsområder er miljøvennlige og fleksible kontorbygg, hovedsakelig lokalisert ved kollektivknutepunkt i Oslo og omegn, samt Bergen, Stavanger og Trondheim.

Å ta miljøhensyn er en viktig del av Entras strategi. Selskapet ser på dette som et tydelig konkurransefortrinn. Det skal være lønnsomt å velge miljøriktige løsninger både for Entra og for kundene.

Verdens mest miljøvennlige kontorbygg
I 2014 stod Powerhouse Kjørbo ferdig. Powerhouse Kjørbo vil i løpet av en forventet levetid på 60 år dekke inn energiforbruket som var nødvendig for å produsere byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Bruk av blant annet energibrønner og Norges største solcelleanlegg på taket, gjør at bygget går i pluss. Det er per i dag verdens mest miljøvennlige kontorbygg. Entra eier dette bygget.

Nå skal Entra Eiendom bygge høyhuset Urban+ på Lilletorget i Oslo. Også dette skjer i samarbeid med FutureBuilt. Det skal bli et plusshus. Byene i verden står i dag for rundt 70 prosent av energiforbruket og klimagassutslippene i verden. Urban+ viser hvordan vi kan bygge oss ut av uføret, mener FutureBuilt.

Bygget skal ha et sørvendt skråtak for å skape areal til solceller. Bygningen vil produsere minst 2 kW/h mer energi per kvadratmeter enn den forbruker. Les mer om Urban+ her

Vil du vite mer om dette spennende feltet? Kom på vår årskonferanse og hør Sonja Horn fra Entra.