Moderat oppgjør og lokale forhandlinger

Rundt 70 medlemsbedrifter viste sin interesse for temamøtet om årets lønnsoppgjør. De fikk en leksjon om ny arbeidsmiljølov på kjøpet.

Publisert 16.04.15

Oslo og Akershus

Fallende oljepris, svekket norsk krone og et høyt kostnadsnivå var bakteppet da vi satt i gang med årets mellomoppgjør. I år var LO og NHO enige om den økonomiske situasjonen for bedriftene. Det gjorde at vi kunne få til et moderat oppgjør, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Oppegård var trekkplasteret på medlemsmøtet for NHO Oslo og Akershus som ble arrangert på Radisson Blu Alna. Oppegård

Åtte av ti omfattet av oppgjøret får ikke sentrale tillegg i år. Det gis derimot 1,75 kr per time for overenskomster med lønnsnivå på 90% eller lavere av industriens snitt. Partene ble dessuten enige om å sende et felles brev til Regjeringen om å endre permitteringsreglene, sa Oppegård.

Lokale forhandlinger
Han oppfordret medlemsbedriftene til å holde moderasjonslinjen også gjennom de lokale forhandlingene for å sikre at årslønnsveksten ikke overstiger 2,7 prosent.

Oppegård presiserte at LO ikke vedtar oppgjøret før i sitt representantskapsmøte 21. april. Derfor må ikke medlemsbedriftene begynne sine lokale forhandlinger før etter den datoen

Partene ble enige om at tilbud og krav i lokale forhandlinger skal begrunnes i fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og bedriftens fremtidsutsikter.

Nytt medlemsmøte med samme tema tirsdag 21. april i Næringslivets Hus på Majorstua. Påmelding

Lurer du på uttrykkene som brukes i lønnsoppgjøret?
Her finner du forklaring på ord som årslønnsvekst og overheng