Moderat oppgjør og lokale forhandlinger

Rundt 170 medlemsbedrifter viste sin interesse for temamøtene om årets lønnsoppgjør. De fikk en leksjon om ny arbeidsmiljølov på kjøpet.

Publisert 22.04.15

Oslo og Akershus

Fallende oljepris, svekket norsk krone og et høyt kostnadsnivå var bakteppet da NHO og LO satte i gang med årets mellomoppgjør. I år var LO og NHO enige om den økonomiske situasjonen for bedriftene, og det gjorde at det ble et moderat oppgjør. 

NHO Oslo og Akershus har arrangert 2 medlemsmøter i etterkant av årets tariffoppgjør - ett på Radisson Blu Alna og ett i Næringslivets Hus på Majorstuen.

Åtte av ti omfattet av oppgjøret får ikke sentrale tillegg i år. Det gis derimot 1,75 kr per time for overenskomster med lønnsnivå på 90% eller lavere av industriens snitt. Partene ble dessuten enige om å sende et felles brev til Regjeringen om å endre permitteringsreglene. 

Lokale forhandlinger
NHO oppfordret medlemsbedriftene til å holde moderasjonslinjen også gjennom de lokale forhandlingene for å sikre at årslønnsveksten ikke overstiger 2,7 prosent, og presiserte at LO ikke vedtar oppgjøret før i sitt representantskapsmøte 21. april. Derfor må ikke medlemsbedriftene begynne sine lokale forhandlinger før etter den datoen

Partene ble enige om at tilbud og krav i lokale forhandlinger skal begrunnes i fire kriterier: Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og bedriftens fremtidsutsikter.

Lurer du på uttrykkene som brukes i lønnsoppgjøret?
Her finner du forklaring på ord som årslønnsvekst og overheng: