Næringsbachelor etter tysk modell?

Tysk næringsliv utdanner sine folk i samarbeid med høgskolene. Bedriftene tar på seg deler av opplæringen i utdanningsløpet fordi de ser at dette gir dem relevant kompetanse i den andre enden.

På Duale Hochschule Baden Würtenberg i Stuttgart får næringslivet skreddersydd arbeidskraft

Publisert 25.02.16

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

-Kan vi i Norge la oss inspirere av den tyske "duale" utdanningsmodellen?
-Kan et tettere samarbeid med universitet og høyskole bidra til økt lønnsomhet?
-Kan din bedrift jobbe annerledes for å rekruttere de beste kandidatene?

Dette er sentrale spørsmål når Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med NHO Oslo og Akershus inviterer til workshop 10. mars.

NHO Oslo og Akershus og Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte studietur til Stuttgart i november. På Duale Hochschule Baden Würtenberg får næringslivet skreddersydd arbeidskraft gjennom den duale høyskolen. Studentene er ute i bedriftene gjennom hele studiet og de får samtidig relevant og betalt arbeidspraksis mens de studerer. Kanskje er dette en modell vi kan ta i bruk også i Norge?

På workshopen får du mer kjennskap til mulighetene som ligger i samarbeid mellom høyskole og næringsliv gjennom eksempler fra inn- og utland. Innledningene vil danne bakteppe for konstruktive samtaler mellom bedrifter og høyskoler.

-Hvordan mener du samarbeidet mellom næringsliv og høyere utdanning bør organiseres?
-Kan et tettere samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning være lønnsomt for bedriften og for samfunnet?
-Får din bedrift kandidater fra høyere utdanning med relevant kompetanse og tilstrekkelig omstillingsevne?

Bli med i dialogen med andre bedrifter og høyskoler!

Meld deg på innen 8. mars

Kontaktpersoner:
Petter Øyan, professor HiOA, tlf: 928 83 563
Eli Boran, seniorrådgiver kompetanse, tlf: 971 58 784