Næringslivskontakt i politiet

Christina Rooth er Oslo politidistrikts nye næringslivskontakt.

Christina Rooth er Oslo politidistrikts nye næringslivskontakt

Christina Rooth er Oslo politidistrikts nye næringslivskontakt Fotograf: Politiet

Publisert 24.08.17

Oslo og Akershus

Rooth skal arbeide med å forebygge og redusere arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringslivet.

Næringslivskontakten er politidistriktets hovedkontakt med næringslivet utenom straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans. En av hovedoppgavene vil være å sørge for at det er et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører.

Politiinspektør Rooth har erfaring fra arbeid med arbeidsmarkedskriminalitet gjennom sin tidligere stilling som driftsenhetsleder for utlendings- og forvaltningsavdelingen i Asker og Bærum politidistrikt. 

Næringslivskontakten er organisert i Felles enhet for forebygging under seksjon for kriminalitetsforebygging.