Nei til forbud mot innleie

NHO og våre bransjeforeninger jobber daglig for å sikre seriøsitet i arbeidslivet. Å forby innleie, slik Hadia Tajik tar til orde for, ikke er veien å gå.

#205

#120 Fotograf: NHO

Publisert 28.11.17

Oslo og Akershus

Det skriver regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli og direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn i Budstikka.

-Årlig blir det utført nesten 25 000 årsverk av mer enn 80 000 personer i denne bransjen. Dette utgjør litt mer enn en prosent av årsverkene som utføres i Norge. Ikke alle bransjer har like forutsigbar ordremengde. Bemanningsbransjen dekker derfor et grunnleggende behov i arbeidsmarkedet, skriver de to.

-Faste jobber skal være hovedregelen i alle bransjer. Vi ser en stadig tøffere konkurranse fra useriøse aktører i byggebransjen. Likevel mener vi at forslaget fra Arbeiderpartiet om å forby den seriøse delen av bemanningsbransjen innenfor bygg og anlegg ikke har noe med å bygge et seriøst arbeidsliv å gjøre. Gjennom et forbud risikerer vi at byggeprosjekter stopper opp fordi vi ikke har nok folk på jobb. Det er ingen tjent med. Mange av de ansatte i seriøse bemanningsbedrifter er medlemmer i Fellesforbundet. Det er ikke i disses interesse at jobben deres forbys.

Administrerende direktør i BetonmastHæhre Boligbygg AS Frode Antonsen sier det slik:

-70-80 prosent av våre håndverkere er egne ansatte. Slik er det, såvidt jeg vet, også hos våre største konkurrenter. Vi er helt avhengig av å få dekket inn behovet for arbeidskraft til å ta topper. Vi har to måter å rekruttere nye ansatte på hos oss. Den viktigste er lærlinger, deretter ansetter vi folk som vi har lært å kjenne fordi de har kommet til oss via innleie fra bemanningsbransjen. Ved å forby bemanningsbransjen, vil de seriøse rammes og de useriøse vil holde på som før. Det finnes allerede et lovverk som regulerer innleie. Vi opplever at myndighetene ikke følger opp. Arbeidstilsynet må gjøre jobben sin, de må skille mellom seriøse og useriøse og bruke mye mer ressurser på å sjekke den useriøse delen av bransjen.

-I stedet for å angripe seriøse og viktige bedrifter må vi heller samarbeide for å bli kvitt de useriøse. En positiv dialog med fokus på å løfte seriøse bedrifter er noe helt annet enn et destruktivt krav om forbud, konkluderer Solli og Kaltenborn i Budstikka.