Nettverk for eiere

Har aktive eiere særskilte problemstillinger som bør løftes frem? Har aktive eier utbytte av å møte andre eiere for å utveksle erfaringer? Kunne du tenke deg å delta på møteplasser for aktive eiere, med temaer skreddersydd for eiere?

Publisert 11.04.14

Oslo og Akershus

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene, bør du bli med på første nettverkssamling i Oslo og Akershus.

 NHO Oslo og Akershus har fått tilbakemeldinger fra eiere i medlemsbedrifter at de ønsker et nettverk for aktive eiere i mindre bedrifter. Vi vil derfor etablere et eiernettverk i regionen som en prøveordning i 2014, og evaluere og eventuelt videreføre nettverket  i 2015.

Påmelding til første samling
Første nettverkssamling blir 30. april fra kl 08.30-10.30 i Næringslivets Hus, Majorstua. Tema blir offentlige anskaffelser hvor mindre bedrifter ofte opplever å bli "utestengt". Program for samlingen ligger vedlagt.   Meld deg på her  Program her

Drift av nettverket
NHO Oslo og Akershus v/ Lena Musæus vil være facilitator for samlingene, men nettverksdeltakerne må selv spille inn temaer og bidra med egne erfaringer. Nettverket lages på tvers av bransjer, og skreddersys for eiere av SMB og familiebedrifter. Mulighet for å dele nettverket i faste undergrupper fordelt etter størrelse/eventuelt omsetning vil vurderes fortløpende.  Foreløpige forslag til tema: eierskapsproblematikk, offentlige anskaffelser, styrearbeid i en familiebedrift, personalutvikling, markedsutvikling, finansiering. Har du andre ønsker om tema, kan disse spilles inn til Lena Musæus (lena@musaus.no)

Omfang og kostnader
Det legges opp til et nettverksmøte i kvartalet. Møtet holdes som frokostmøte fra kl 08.30-10.30 i Næringslivets Hus på Majorstua.

Deltakelse i nettverket er gratis for NHO-medlemmer i 2014.
Mål med nettverket

  • Tilrettelegge for medlemsservice
  • Styrke dialogen med en strategisk viktig målgruppe
  • Etablere en ny arena for å markedsføre NHOs      medlemsfordeler og aktiviteter overfor medlemmene
  • Utvikle en tydelig medlemsfordel
  • Etablere aktivitet for små og mellomstore bedrifter
  • Eierne deler erfaringer, blir bedre kjent og kan      kontakte hverandre v behov
  • Nettverksdeltakerne bør på sikt kunne drifte      hovedaktiviteten selv.

 Utfordringer
Det er krevende å etablere nettverk , og i vår region konkurrerer vi med mange alternative tilbud. Nettverket vil derfor bli startet opp som et forsøk i 2014, og det settes tydelige krav til deltakelse på samlinger fra nettverksmedlemmer. Dersom det er færre enn 12 påmeldte på samling, vil det avlyses. Dersom det viser seg å bli for krevende å mobilisere deltakere til å møte opp på samlinger, vil prosjektet legges på is.