NHO Oslo og Akershus og Næring for klima

Styreleder Nils Morten Huseby signerte 15. april Oslos klimapakt, på vegne av NHO Oslo og Akershus.

Publisert 20.04.15

Oslo og Akershus

Regionkontoret er dermed tilsluttet Næring for klima, Oslos klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Oslo har satt seg som mål å halvere utslippene av klimagasser innen 2030, og for å kunne nå dette målet må også næringslivet med på laget. Næring for klima skal være et møtested mellom Oslo kommune og virksomheter i hovedstaden. Her kan kommunen og bedrifter utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt. NHO Oslo og Akershus støtter helhjertet opp under dette arbeidet og oppfordrer alle bedrifter i Osloregionen til å slutte seg til Næring for klima som partner.