NHO Viken Oslo – hva skjer?

Region Viken er vedtatt i Stortinget. Østfold, Akershus og Buskerud er godt i gang med arbeidet med Viken. NHOs hovedstyre har vedtatt at NHO skal organiseres etter samme struktur, men også at Oslo skal inkluderes.

#205

Viken skal også inkludere Oslo i NHO Fotograf: Illustrasjon

Publisert 25.05.18

Buskerud, Oslo og Akershus

NHO har i samarbeid med styrelederne i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus utarbeidet en skisse til hvordan ny struktur for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold kan være, forslaget skal behandles i de regionale styrene innen 8. juni.

-Da Viken ble en realitet etter vedtak i Stortinget iverksatte NHO en prosess med de berørte regioner for å følge opp beslutningen i NHOs hovedstyre. Fra desember 2017 til april 2018 har de tre styrene, regionstyreledere og NHO sett på hvordan en ny region i Viken og Oslo kan organiseres, sier områdedirektør Christian Chramer.

I Østfold hadde man et styremøte 7. mai der styret kom med sju innspill til ny struktur i Viken Oslo. I Buskerud avventer man styremøtet 6. juni. Oslo og Akershus har styremøte 7. juni.

-Når vi har samlet innspillene fra de tre styrene etter NHO Buskeruds styremøte den 6. juni og NHO Oslo & Akershus sitt møte 7. juni, må vi samle innspillene i et dokument hvor vi synliggjør alternative løsninger, sier områdedirektør Chramer.

-I dag har de tre kontorene til sammen 11 ansatte. De skal bli supplert av en regionadvokat. Det er foreslått at den nye NHO regionen skal hete Viken Oslo. I styresammensetningen for ny region skal man ta hensyn til bred deltakelse både når det gjelder bransjer, bedriftsstørrelse og geografi på tvers av region Viken og Oslo.

-Det er viktig å beholde nærheten vi i dag har til medlemmene gjennom regionkontorene. Vi må organisere oss slik at vi sikrer politisk gjennomslag i saker som er viktig for medlemmene. Det betyr at det fortsatt blir kontorer i Buskerud, Østfold og i Oslo. Hvem som blir den nye regiondirektøren vil være klart i midten av juni, sier områdedirektør Chramer.