Ni av ti har fått læreplass i Akershus

-Formidlingen av læreplasser er «all time high» i Akershus og Oslo. Dette er vi svært fornøyde med, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Regiondirektør Nina Solli Fotograf: Siri Baastad

Publisert 13.11.17

Oslo og Akershus

- Bedriftene tar sitt samfunnsansvar med lærlinger på alvor. Men offentlig sektor kan godt ta imot flere, sier Solli.

1001 av 1115 lærlinger som søkte om plass har fått det i Akershus. I Oslo regner man på en litt anen måte, men hele 599 læreplasser er formidlet i Oslo. Det er det høyeste antallet noensinne.

Oslo har formidlet flest lærlinger innenfor restaurant- og matfag og færrest læreplasser innenfor medier og kommunikasjon. I Akershus er det formidlet flest læreplasser innenfor elektro og færrest innenfor medier og kommunikasjon.

Nasjonalt er det formidlet 1769 flere lærlinger enn i fjor viser novembertallene fra Utdanningsdirektoratet. Det er stor variasjon mellom fag og fylker. Rogaland og Hordaland er fylkene med flest søkere.

Størst andel søkere har fått godkjent læreplass i bygg- og anleggsteknikk. 72 prosent av de godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor.