Ni kommuner i Akershus

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland foreslår ni kommuner i Akershus mot dagens 22. Dette er et godt forslag, mener regiondirektør Nina Solli.

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 28.09.16

Oslo og Akershus

-Næringslivet trenger kompetente medspillere i kommunene slik at samfunnet løser de utfordringene vi står overfor. Utviklingen av effektive, miljøvennlige og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder er nødvendig for å styrke konkurransekraften for næringslivet. Dette er en viktig grunn til at vi trenger færre kommuner i Oslo og Akershus, sier Solli.

Fylkesmannens nye inndeling følger i noen grad kommunenes ønsker, som Nye Asker som inkluderer Hurum og Røyken. Aurskog Høland slår seg sammen med Rømskog. Hun foreslår en storkommune på Øvre Romerike rundt Jessheim og en storkommune på Nedre Romerike rundt Lillestrøm. Kommunene Nes, Eidsvoll og Bærum forblir som før. I Follo foreslår hun også en kommune. Vestby må velge mellom Follo og Moss. Det forslaget som kanskje vakte størst oppsikt var at Nesodden og Nittedal ble foreslått som nye bydeler i Oslo.

-Nye storkommuner rundt Ski, Lillestrøm og Jessheim er fornuftig, sier Solli.

-Regjeringen satte følgende fire mål for reformen:

•Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
•Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
•Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
•Styrket lokaldemokrati 

-Vi mener vi med fylkesmannens faglige tilrådning har fulgt opp oppdraget fra departementet og gitt Stortinget et godt kunnskapsgrunnlag, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland