Nødvendig med oppmyking av Arbeidsmiljøloven

Arbeidstidsbestemmelser var tema på nettverksfrokosten 5. november i Næringslivets hus.

Publisert 05.11.14

Oslo og Akershus

Over 30 medlemsbedrifter hadde møtt opp for å høre om utviklingen i arbeidet med ny arbeidsmiljølov.

NHO mener det er nødvendig med en justering/oppmyking av arbeidsmiljøloven som gjør den mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv, slik at den kan møte både bedriftenes behov og de ansattes ønsker.

Ønsker du å delta på nettverksfrokoster i fremtiden? Se video og finn ut hvorfor du skal delta.

Hva er tema på nettverksfrokostene? Hvor og når arrangeres de?