Nye forretningsmuligheter for medlemmer

NHO–miljøets dialogarbeid er helt avgjørende og har skapt nye forretningsmuligheter, sier adm. dir. i selskapet, Flemming Hegerstrøm. Det dreier seg om Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Publisert 14.08.15

Oslo og Akershus

Hospital IT er medlem av Abelia og har levert pasientrettet teknologi til helsevesenet i drøyt ti år. De kapret blant annet leveransen til det prisbelønte prosjektet Kampen Omsorg+ i Oslo kommune. Leveransen besto av velferdsteknologi i 93 leiligheter koblet opp mot husvertfunksjon, kjøkken og aktivitetssenter.

– Dersom anskaffelsen til dette prosjektet hadde fulgt vanlig anbudsprosess, hadde det på langt nær fremstått som i dag. Her er det en dramatisk forskjell, sier Hegerstrøm.

Den «smarte metoden» Oslo–anskaffelsen fulgte i stedet den «smarte metoden» som programmet for leverandørutvikling har ivret for. Gjennom dialog med markedet forut for konkurransen får oppdragsgiver rede på hva som fins der ute, og dessuten en klarere oppfatning av hva slags behov som egentlig skal dekkes. Programmet driftes av NHO, og Hegerstrøm sier dette om betydningen av deres bidrag:

– Programmets arbeid er helt avgjørende. Ved å legge til rette for dialog bidrar de til verdiøkning gjennom hele leverandørkjeden. Leverandørene og oppdragsgiverne utfordres, de må i større grad ut av egen komfortsone. Det bygges kompetanse i samarbeid med andre, og nye løsninger ser dagens lys.

Etter Kampen Omsorg+ har Hospital IT vunnet flere kontrakter, nylig med Sandefjord kommune. – Vi ser at gjennom metoden som leverandørutviklingsprogrammet står for, har vi vokst som bedrift. Gode referanser, ikke minst fra Kampen Omsorg+–løsningen, godt omdømme og kjent gjennom medier er til stor hjelp. Kort og godt bidrar dialogarenaene til mer business for oss. Intet er bedre enn det, slår Hegerstrøm fast.