Offensivt av samferdselsbyråden

Nina Solli i NHO Oslo og Akershus, mener det er offensivt av miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) å ha satt i gang en utredning om eget felt for elbiler og næringstrafikk på E18 Vestkorridoren.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus

Publisert 23.09.14

Oslo og Akershus, Samferdsel

I Dagens Næringsliv 18. september sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) at hun har gitt sekretariatet i Oslopakke3 i oppgave å utrede et nytt miljøfelt på E18 Vestkorridoren. Dette feltet skal være reservert for el- og nullutslippsbiler, næringstrafikk og for biler med samkjøring. Kø på denne veien fører til at næringslivet i 150 kommuner sør og vest for Oslo taper store beløp. For godstrafikken er tapet nærmere en milliard kroner årlig.

-          Det er positivt at byråd Guri Melby tar utfordringen, godstrafikken og annen næringstrafikk opplever på grunn av kø på E18 Vestkorridoren, på alvor. Køene fører både til økte kostnader for næringslivet og til økte miljøutslipp. Før en ny vei er ferdigbygget, er det viktig at politikere tenker nytt om hvordan vi kan løse utfordringene denne strekningen medfører for næringslivet, sier Nina Solli.

E18 Vestkorridoren er en nasjonal flaskehals for transport av varer. Næringsaktørene som bruker denne veien til å frakte sine varer er svært konkurranseutsatt, og avstands- og tidskostnader er kritisk for deres konkurransekraft. Derfor mener NHO Oslo og Akershus at en ny Vestkorridor på E18 mellom Oslo og Asker er et av de viktigste samferdselsprosjektene i regionen.

Link til saken: