Økonomibarometeret

Tjenester for fremtiden

I første kvartal i år er det næringslivet i Oslo og Akershus som bidrar mest til den positive utviklingen. Oslo og Akershus har større innslag av sysselsettingsintensive tjenestenæringer, noe som forklarer den sterke økningen i bemanningsbehovet for NHO-bedriftene.

Publisert 11.03.14

Oslo og Akershus

NHOs Økonomibarometer viser nå betydelige endringer i den regionale fordelingen av den økonomiske veksten. Vestlandsregionen har i lengre tid bidratt sterkt positivt til NHOs markedsindeks og sysselsettingsveksten, trenden viser nå at næringslivet i hovedstadsregionen trekker mest i positiv retning.  

- Nå ser fremtiden lysere ut i tjenestenæringen og det er viktig for norsk økonomi å bidra til å beholde og øke denne optimismen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli 

En stor andel av næringslivet i hovedstadsregionen er tjenesteytende næring med høy verdiskaping per ansatt. Selv om mange av disse aktørene opererer på hjemmemarkedet er det et stort potensiale for at også tjenesteytende næring kan nå et internasjonalt marked. Da må forholdene legges til rette for at de kan vokse og bli konkuransedyktige i Norge. Her kan offentlig sektor bidra betydelig ved å kjøpe flere tjenester i privat sektor.

For hele landet rapporteres om en svak bedring i markedssituasjonen hos NHO-bedriftene i første kvartal 2014, men samlet vurderer de utsiktene for 2014 omtrent som forrige kvartal. Byggesektoren vurderer utsiktene negativt. Industrien er heller ikke spesielt optimistisk for inneværende år. Det er reiseliv, tjenestesektoren og eksportbedrifter som vurderer utsiktene mer optimistisk sammenlignet med svarene fra forrige kvartal.

Om økonomibarometeret:

Næringslivets økonomibarometer har blitt utarbeidet av NHO siden høsten 2002 og gir et anslag på aktivitetsnivå og behov for arbeidskraft i næringslivet Blant de spørsmålene som stilles NHOs medlemsbedrifter i undersøkelsen er hvordan de opplever dagens markedssituasjon, hvordan de ser på framtidsutsiktene det nærmest året.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Telefon
97662773