Økt optimisme i næringslivet

-Bedriftene i Oslo og Akershus ser positivt på markedssituasjonen og vurderer å ansette flere, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 04.04.17

Oslo og Akershus

Første kvartal 2017 har vi igjen spurt bedriftene om konjunkturene og investeringer. 2 100 bedrifter har svart.

-Pilene peker oppover, fra bunnivået i første kvartal 2016. Men bedriftene i Oslo og Akershus er ikke like optimistiske som på resten av Østlandet. Det er også viktig å ha med seg at bedriftene fremdeles er i omstilling, og at det er for få som investerer, sier Solli.

Les hele Økonomisk Overblikk her

Stadig flere av NHOs medlemsbedrifter forventer likevel at de vil øke investeringene framover. Det har vært en tiltakende optimisme gjennom det siste året, men bedriftene er fortsatt mer pessimistiske i forhold til investeringer enn de er til markedsutsiktene for øvrig. Lavere ordretilgang og reduserte salgspriser oppgis som den viktigste hindringen for ekspansjon.

Økt bemanning
NHO-bedriftene planlegger å øke bemanningen i inneværende år. Når det gjelder planlagte oppsigelser og permitteringer, er disse noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. 11 prosent oppga at de vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene og 6 prosent svarte tilsvarende for permitteringer. Blant bedrifter som leverer til petroleumsnæringen har andelen som planlegger oppsigelser og permitteringer falt markert det siste året, men i første kvartal var fortsatt andelen betraktelig høyere enn for landsgjennomsnittet.

Bedringen merkes i hele landet
Oppgangen gjennom fjoråret og inn i 2017 gjelder bedrifter over hele landet. I første kvartal var det særlig i Østlandsfylkene at bedriftene var positive til markedssituasjonen, men også i Trøndelag og Nord-Norge har det de siste kvartalene vært et økende antall bedrifter som bedømmer markedssituasjonen som god. På Sør-Vestlandet er stemningen fortsatt mer dempet enn i landet for øvrig. Bedriftene i Rogaland skiller seg ut som mest negative til markedssituasjonen, men også de har forventninger om oppgang i løpet av 2017.