Økte parkeringsavgifter gir dyrere tjenester

- Oslo kommune dobler sine parkeringsavgifter sentralt i byen. Det er grunn til å tro at prisen på håndverker-tjenester vil øke som en følge av dette, sier regiondirektør Nina Solli.

Publisert 12.01.16

Oslo og Akershus

-Hensikten med økningen i parkeringsavgift er å redusere biltrafikken, men for mange service- og håndverksbedrifter betyr det økte driftskostnader.Det er riktig politikk å påvirke flere til å velge kollektivtrafikk, men det må etableres gunstige parkeringsordninger for næringsdrivende der bil er nødvendig for å utføre arbeidet. 

Avgiftene økte med mellom 20 og 50 prosent fra og med mandag 11. januar. Hvor mye avgiften øker der du bor eller vanligvis parkerer, avhenger av hvilken sone du bor i. Byen er delt inn i et sonekart som du finner her

Endringene trer i kraft i rød sone 11. januar 2016 og vil fortløpende bli iverksatt over hele byen i løpet av januar, opplyser Oslo kommune.