Ønsker Universitetsgata stengt

NHO Oslo og Akershus ønsker et prøveprosjekt hvor Universitetsgata i Oslo stenges for biltrafikk natt til lørdag og søndag i helgene.

Publisert 23.10.14

Oslo og Akershus, Reiseliv

Årsaken er farlige trafikale situasjoner som oppstår mellom gjester til serveringsstedene i gaten og drosjer som stopper for å slippe av/plukke opp passasjerer.

Får støtte
Den trafikale  situasjonen oppleves som et stort sikkerhetsproblem for serveringstedene i gaten, og er bakgrunn for NHO Oslo og Akershus sitt engasjement. - Utestedene er bekymret for sikkerheten til gjestene sine. Smale fortau, biltrafikk og kø for å komme inn på utestedene gjør at det oppstår trafikkfarlige situasjoner sier regiondirektør Nina Solli.

Initativet støttes av Bjørn Hansen, stasjonssjef ved Sentrum Politistasjon og Johnny Brenna, prosjektleder i Salutt (Sammen lager vi Utelivet Tryggere).

Konkrete forslag til løsning
NHO Oslo og Akershus ber kommunen vurdere hvordan situasjonen kan løses og har to konkrete forslag.

  • Lede trafikken gjennom Roald Amundsensgate og ut i Stortingsgata.Denne løsningen vil  kreve lysregulering av krysset Roald Amundsensgate/Stortingsata. Alternativt å forlenge sperringen av Karl Johansgate helt ut til Fredriksgate i sommermånedene når utvidet uteservering pågår.
  • La drosjene kjøre inn i Karl Johansgate, og snu i veibanen som er ganske bred på stedet. For deretter å kjøre ut  igjen eller ta oppstilling på holdeplass.

Les hele saken på Aftenposten.no her.

 

 

 

Kontakt oss

Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347