Oppfølging av sykefravær

Nettverkfrokost  "oppfølging av sykefravær i praksis" trakk 40 deltakere i Næringslivets Hus, og det ble et engasjerende møte.

Spesialrådgiver Ann Torill B Indreeide, NHO

Publisert 14.01.15

Oslo og Akershus

Mange arbeidsgivere opplever sykefraværsoppfølging som vanskelig. Spesialrådgiver i NHO, Ann-Torill B. Indreeide fortalte  om hvilke rettigheter, plikter og muligheter du som arbeidsgiver har ved ansattes fravær. Mange deltakere stilte spørsmål om konkrete saker de har opplevd i sin egen hverdag, og fikk svar både av Ann-Torill og andre møtedeltakere med erfaring fra lignende saker. Flere av møtedeltakerne tok spesielt opp erfaringene med utenlandske ansatte som bor i hjemlandet og pendler til sine arbeidsplasser i Norge, og utfordringene som kan oppstå når disse blir syke og går til leger i sine hjemland for å få sykemelding. Dette temaet har også vært tatt opp på tidligere nettverksfrokoster. NHO vil følge opp denne saken ovenfor NAV for å få klarhet i praksis på området.

Indreeide snakket også om fravær og arbeidsgivers mulighetsrom, bruk av egenmelding og forventninger til den sykmeldte. Hva betyr de nye reglene for sykefraværsoppfølging for arbeidsgiver og arbeidstaker? Indreeide gikk også gjennom  sjekklisten for samtaler om fravær.

NHO har en egen "app" www.nho.no/ia , hvor du finner nyttig informasjon og verktøy om dette temaet.

Ønsker du å delta på nettverksfrokoster i fremtiden? Se video og finn ut hvorfor du bør delta.

Hva er tema på nettverksfrokostene? Hvor og når arrangeres de?