Oppsving og optimisme blant bedriftene

-I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

#205

#120 Fotograf: Moment Studio

Publisert 05.10.17

Oslo og Akershus

Rekordlave renter har løftet boligpriser og -bygging. En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret konkurranseevnen.

Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over. Næringslivets økonomibarometer (NØB) for tredje kvartal tyder på at det økonomiske oppsvinget er bredt basert.

-Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover. Arbeidsmarkedet er også på bedringens vei. En stadig større andel av bedriftene varsler at de vil ansette flere. Dette vil ventelig bringe ledigheten videre ned, sier Dørum. 

- Ifølge arbeidskraftundersøkelsen toppet ledigheten seg rundt fem prosent for ett år siden. Mot slutten av tiåret tror vi den vil ha kommet ned mot 3,5 prosent. Fortsatt har norsk økonomi mye ledig kapasitet, men en økende andel bedrifter rapporterer nå om mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier han.

Dørum viser videre til at når økonomien nærmer seg en normalsituasjon, er det også riktig å dempe oljepengebruken betraktelig.

- Statsbudsjettet kan stå overfor et betydelig gap mellom økende utgifter og fallende inntekter fremover, om ikke kursen legges om. Grovt sagt kan vi velge mellom å øke sysselsettingen og effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon, eller – hvis dette ikke lykkes – å øke skattene eller redusere ambisjonsnivået for velferdstjenestene, sier Dørum.

Hele rapporten kan du lese her