Oslo best i landet på læreplasser

-Per 30. november er det 560 søkere i Oslo som har fått læreplass. Det er 20 flere enn i 2014. Prosentvis er Oslo beste fylke foran Rogaland. Dette er gledelig, sier leder for y-nemnda i Oslo, Eli Boran i NHO Oslo og Akershus.

Publisert 09.12.15

Oslo og Akershus

Åtte av ti har fått godkjent læreplass i Oslo. I nest beste fylke, Rogaland, har 73,6 prosent fått godkjent lærekontrakt. Akershus kommer ikke opp blant de aller beste fylkene med bare 65,3 prosent godkjente lærekontrakter. Dette fremgår av Utdanningsdirektoratets tall fra 1. november.

Oslo har også andre gledelige tall å vise til:

-Hittil i år er det godkjent 191 nye lærebedrifter i Oslo. Privat sektor tar sitt samfunnsansvar med lærlinger på alvor.  De fleste (162) av de nye lærebedriftene er private. I tillegg er det 18 nye kommunale lærebedrifter og 11 statlige, sier Boran.