Oslo må med i ny stor region

-Det er meningsløst å lage en region Viken uten Oslo. Vi ønsker ikke en smultring rundt Oslo. Men en storkommune på nedre Romerike er en god idé, synes regiondirektør Nina Solli.

#205

NHO Oslo og Akershus har ønsket seg fem kommuner i Oslo og Akershus og en stor region hvor Oslo er med. Fotograf: NHO

Publisert 22.02.17

Oslo og Akershus

- Oslo har valgt å sette seg selv på sidelinjen. Det er trist. Næringslivet i regionen trenger Viken, et Viken hvor Oslo må være med. Det verste som kan skje er at vi deler regionen i tre med østre og vestre Viken med Oslo som buffer i midten, sier Solli. Hun erregiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

-Osloregionen er et tett sammenknyttet bo- og arbeidsmarked. Det bør være utgangspunktet for en ny region. Vi er derfor best tjent om en stor region, med Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, sier Solli.

-Utfordringene i Oslo er ikke Oslo-spesifikke, de er større enn Oslo kan løse alene. Regionen er den raskest voksende i Europa. Samferdsel og arealplanlegging er oppgaver som naturlig ligger til en ny region. Derfor må også Oslo bli en del av Viken.
Nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

Heier på ny storkommune
Fra pressekonferansen til samarbeidspartiene H, Frp, KrF og Venstre kom det fram at disse ønsker en kommunesammenslåing på Nedre Romerike. Det betyr at Sørum, Skedsmo og Fet, som tidligere har hatt samtaler om sammenslåing, kan bli slått sammen.

-Dette er en god nyhet, selv om vi syntes fylkesmannens forslag, der det var en kommune på Nedre Romerike, var bedre. Der var også Rælingen og Lørenskog med. Utviklingen av effektive, miljøvennlige og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder er nødvendig for å styrke konkurransekraften for næringslivet. Med færre og større kommuner ville det blitt lettere å se boligutbygging og transportbehov i sammenheng, mener Solli.

-Bedriftene i Oslo og Akershus må i dag forholde seg til 23 kommuner. De skulle gjerne sett at det var færre kommuner å forholde seg til – både på planleggings- og innkjøpssiden. En av NHOs medlemsbedrifter, en byggmester på Romerike sa følgende: "Vi forholder oss ikke til kommunegrenser. Der politikerne vil bygge, bygger vi. Men alt hadde vært enklere med to kommuner istedenfor 13 på Romerike".