Oslo må med i Viken

- Det er meningsløst å lage en region Viken uten Oslo. Oslo har valgt å sette seg selv på sidelinjen. Det er trist, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

#205

Nina Solli Foto: Moment Studio Fotograf: Moment Studio

Publisert 07.12.16

Oslo og Akershus

Mandag valgte fylkestinget i Akershus å si til region Viken fordi Oslo ikke var en del av regionen. I dag sier bystyret i Oslo nei.

- Vi forstår godt at flertallet i fylkestinget i Akershus sa nei til denne avtalen med det som begrunnelse. Nå må politikerne på Stortinget skjære gjennom, sier Solli.

- Næringslivet i regionen trenger Viken, et Viken hvor Oslo må være med. Det verste som kan skje er at vi deler regionen i tre med østre og vestre Viken med Oslo som buffer i midten.

- Osloregionen er et tett sammenknyttet bo- og arbeidsmarked. Det bør være utgangspunktet for en ny region. Vi er derfor best tjent om en stor region, med Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, sier Solli.

-Utfordringene i Oslo er ikke Oslo-spesifikke, de er større enn Oslo kan løse alene. Regionen er den raskest voksende i Europa. Samferdsel og arealplanlegging er oppgaver som naturlig ligger til en ny region. Derfor må også Oslo bli en del av Viken, sier Solli.

Hun mener at arbeidet som er gjort i forhandlingene mellom fylkeskommunene ikke forgjeves:

-All honnør til de som har stått på og fått til en avtale. Det vil være førende for det Stortinget kommer med. Derfor er det viktig at Buskerud og også Østfold sier ja til avtalen. Det er et tydelig signal om at vi vil ha èn stor region og ikke tre.

Les mer om prosessen her