Oslo må med

-NHO velger struktur ut i fra hva som er best for næringslivet. Vi støtter opprettelsen av region Viken, men Oslo må være med, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus

#205

Nina Solli om regionreform (Faksimile fra Budstikka) Fotograf: Siri Baastad

Publisert 30.09.16

Oslo og Akershus

 

-Det vi får mest tilbakemeldinger på fra bedriftene er utfordringer innen areal og transport. Her har vi utfordringer som strekker seg ut over dagens fylkesgrenser. Gode eksempler på dette er utbyggingen av E18 og Fornebubanen, sier Solli til Budstikka.

 

-Utfordringene er regionale, ikke Oslospesifikke. Oslo og Akershus er en bo- og arbeidsmarkedsregion. Oslo og Akershus sammen er viktigere enn Viken. Når det er sagt, støtter vi region Viken, men vi vil at Viken inkluderer Oslo, sier Solli.

Oslo kommune ønsker selv å stå alene. De vil beholde sin forvaltningsmodell med at Oslo kommune både er kommune og fylkeskommune blant annet på grunn av Osloskolen: Det er lettere å følge elevene gjennom hele skoleløpet. 

-Erfaringer med den gode Osloskolen tilsier at vi bør gi Oslo en særstilling ved å beholde hele skoleløpet (1-13. år). Det er viktig at andre kommuner i regionen lærer av Osloskolen, og det bør være fritt skolevalg for elever innen samme region. Osloerfaringene kan løfte skolesektoren i hele regionen, sier Solli.