Oslo og Akershus best på læreplasser

Sju av ti elever har fått læreplass per 1. desember.

#205

#120 Fotograf: Sammensatt fra iStock

Publisert 12.12.17

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning

- Dette er vi svært fornøyde med, sier regiondirektør Nina Solli.
- Bedriftene tar sitt samfunnsansvar med lærlinger på alvor. Men offentlig sektor kan godt ta imot flere, sier Solli.

Av de 28 451 søkerne til læreplass har 20 145 fått godkjent lærekontrakt per 1. desember. Det er det høyeste tallet siden Utdanningsdirektoratet begynte å føre statistikk i 2011, skriver Kommunal Rapport. Oslo og Rogaland ligger på topp, Østfold på bunnen.

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo har nesten åtte av ti av søkere fått godkjent lærekontrakt, mens bare seks av ti har fått godkjent lærekontrakt i Østfold. I Akershus har sju av ti fått læreplass.

Det er også stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i andel godkjente lærekontrakter. I bygg- og anleggsteknikk har åtte av ti søkere fått godkjent lærekontrakt, mens i medier og kommunikasjon har 49 prosent fått lærekontrakt.

Næringslivet er fortsatt best: Sju av ti godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor, mens offentlig sektor står for resten.
Mer om tallene finner du her