Oslo og Akershusbedriftene kutter i investeringene

NHO presenterte nylig nye tall fra Næringslivets økonomibarometer, der mer enn 400 bedrifter i Oslo og Akershus har svart. Tallen viser de svakeste investeringsplanene i NHO-bedriftene på svært lenge.

Publisert 26.03.15

Oslo og Akershus

Kun 6 prosent av bedriftene i Oslo og Akershus planlegger å øke investeringene i 2015, mens 17 prosent vil redusere dem.

- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svakere enn på lenge, bare eksporten og offentlige investeringer gir enn viss drahjelp til økonomien. Oslo- og Akershusbedriftene er, sammen med bedriftene i Vestfold, like fullt de som bedømmer dagens markedssituasjon mest positivt. Bedriftene i regionen er også noe mindre negative i forhold til fremtidsutsiktene enn gjennomsnittet i landet, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Men også i hovedstadsregionen er det mange bedriftsledere som bekymrer seg for markedsutsiktene det kommende året. Dermed uteblir også veksten i investeringene. Kun 6 prosent av bedriftene i Oslo og Akershus planlegger å øke investeringene i 2015, mens 17 prosent vil redusere dem. De øvrige, som utgjør det store flertallet av bedriftene som har svart på undersøkelsen, svarer at de planlegger å holde investeringene på samme nivå som i fjor. Både store og små bedrifter kutter sine investeringer, og det gjelder de fleste bransjer og næringer.

Noen bransjer har like fullt fortsatt et flertall av bedrifter som er positive til markedsutsiktene for 2015. Dette gjelder blant annet virksomheter innen forretningsmessig tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon, undervisning, forskning og utvikling, kulturell virksomhet og underholdning, servering, frisering og annen skjønnhetspleie, detaljvarehandel, anleggsvirksomhet og næringsmiddelindustrien. I de fleste andre bransjer er stemningen imidlertid trykket.

- Vi står overfor en omstilling i næringslivet, både med tanke på miljøkrav og nye næringer som må vokse frem.  Investeringer må til for å få omstilling og vekst, derfor er disse tallene nasjonalt og i Oslo og Akershus bekymringsfulle, sier Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.