Oslo-ungdom søker læreplass

I Oslo er mange ungdommer på jakter etter læreplass innen elektrofagene, bygg- og anleggsteknikk og bilfagene.

Publisert 10.09.15

Oslo og Akershus, Kompetanse og fagopplæring

Ungdommene deltar i disse dager på Kvalifiseringskurs for søkere til læreplass i regi av Utdanningsetaten i Oslo. 

Rekrutter ungdom
-Vi sender oppfordringen til bedriftene i regionen, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus og leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Ta inn lærlinger i bedriften, så viser du samfunnsansvar som bidrar til godt omdømme, samtidig som du tilføyer virksomheten fersk kunnskap og friske øyne. Du bidrar til rekruttering til bedriften og/eller bransjen.

Slik går du fram
Kan bedriften tilby en læreplass? Kontakt Lars Lindland, Utdanningsetaten, avd. for fagopplæring i Oslo Kommune på telefon 917 58 485

Les mer: Bli lærebedrift: