Oslobedriftene blant de beste til å benytte SkatteFUNN

Oslobedriftene er blant de beste i landet til å benytte skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling, kalt SkatteFUNN.

Publisert 18.03.15

Oslo og Akershus

Kun bedriftene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er enda flittigere til å benytte ordningen, mens rogalendingene ligger på samme nivå som virksomhetene i Oslo. Bedriftene i Akershus ligger litt etter, og havner i mellomsjiktet nasjonalt.

NHO er en sterk tilhenger av denne ordningen. SkatteFUNN skal motivere bredden av norsk næringsliv til å anvende forskning og utvikling som verktøy for innovasjon, konkurransekraft og vekst. SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling (FoU). Målet med alle SkatteFUNN-prosjekter må være ny innsikt for å utvikle en ny eller bedre vare-, tjeneste- eller produksjonsprosess.

I 2014 var det 922 aktive SkatteFUNN-prosjekter i Oslo, med samlede budsjetterte prosjektkostnader på 3,6 milliarder kroner. Av antall registrerte virksomheter i Oslo (SSB) hadde 0,9 prosent SkatteFUNN-prosjekter i 2014. I Akershus var det 493 aktive SkatteFUNN-prosjekter, igangsatt av totalt 0,7 prosent av de registrerte virksomhetene i fylket, med samlede budsjetterte prosjektkostnader på 1,8 milliarder kroner.

- Oslo har mange kunnskapsintensive teknologi- og forskningsbedrifter, sier Nina solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus. – Dette gjenspeiles i disse tallene. NHO Oslo og Akershus er glade for at mange av virksomhetene i regionen er flinke til å benytte denne ordningen, og håper enda flere vil gjøre det i fremtiden.