På god vei til å oppfylle NTP

Det er mye penger til vei og jernbane i budsjettet, men mye henger på bymiljøavtalene.

Publisert 07.10.15

Oslo og Akershus, Samferdsel


-Det er satt av 835 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbygging, medregnet 120 millioner kroner til Ringeriksbanen. Dette er viktig for næringslivet fordi det skaper et større arbeidsmarked i vår region og bedre tilgang til kompetanse for bedriftene, sier regiondirektør Nina Solli.
-Regjeringen følger i hovedsak opp nasjonal transportplan. Regjeringen foreslår i alt 1105 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Det ligger mye penger i budsjettet til samferdselstiltak i vår region, men alt avhenger av at vi får til en bymiljøavtale. Ny Fornebubane avhenger blant annet av dette, sier Solli.
- En eventuell omkamp om Oslopakke 3 vil forsinke kollektivsatsingen i Osloområdet. Vi er bekymret for at dette stiller oss bakerst i køen når ettertraktede samferdselsmidler fordeles.
-Vi er ikke fornøyd med at det lappes på gamle løsninger på Alnabru-terminalen. 100 millioner kroner dekker bare strakstiltak mot 2018. Dette holder ikke, sier Solli