Parkering blir enklere fra 1. juni

- To-timersregelen for næringsparkering forsvinner fra 1. juni. Det har Byrådet lovet oss, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Bil Fotograf: Siri Baastad

Publisert 27.04.18

Oslo og Akershus

-Dette er i tråd med våre innspill til politikerne. Antall parkeringsplasser for næringsdrivende blir mer enn doblet. Vi vil følge nøye med om dette er tilstrekkelig. Nå jobber vi for at det lages en digital løsning som viser hvor parkeringsplassene er og hvilke som er ledige, sier Solli.

NHO Oslo og Akershus undersøkelse om fremkommelighet viste at 97 prosent opplever at det er vanskelig å finne parkering på oppdrag i sentrum. Beskjeden fra medlemmene var klar: To-timersregelen må vekk.

NHO Oslo og Akershus la fram undersøkelsen for to byråder før den ble gjengitt i flere medier.

Kviet seg for oppdrag i sentrum

- I undersøkelsen meldte halvparten av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 1 at dette fungerte dårlig. Seks av ti av bedriftene som har varemottak innenfor Ring 2 sa det samme. Når det gjelder varelevering har utfordringene vært enda større. Ni av ti som leverer varer innenfor Ring 1 synes dette fungerer dårlig. Tre av fire som leverer varer innenfor Ring 2 sa det samme.

-Bedriftene vil også for å bidra til redusert forurensning i Oslo. Men håndverkere må få gjøre jobben sin. De kan ikke løpe gatelangs og legge på parkometer når de er hos en kunde. Og ikke alle kunder holder til i nærheten av et parkeringshus. Mange ønsker å kjøre fossilfritt, men det er ikke mange slike varebiler på markedet, sier Solli.

-Nå ser vi og medlemmene fram til 1. juni, sier Solli.

Om undersøkelsen:

  • NHO Oslo og Akershus gjorde en spørreundersøkelse blant våre 5500 medlemmer. 337 medlemmer som leverer eller mottar varer innenfor Ring, 1, 2 eller 3 svarte.
  • I sum representerer de 9425 årsverk.
  • I sum 43 milliarder kr i omsetting