Politisk gjennomslag: Byrådet utsetter lavutslippssone

-Vi setter pris på at byrådet er lydhøre og at de nå utsetter denne avgiften. Næringslivet vil gjerne bidra til å få ned forurensningen i Oslo, men bedriftene trenger tid til å omstille seg, sier regiondirektør Nina Solli.

#205

Både lastebil og buss ville blitt rammet av en såkalt lavutslippssone. Nå utsettes dette Fotograf: iStockPhoto

Publisert 02.01.18

Samferdsel, Oslo og Akershus

-Det kom nye bomtakster med økt påslag i rushtiden fra 1. oktober. Først må vi se hvordan de miljødifferensierte bomsatsene virker. Foreløpig har det ført til redusert biltrafikk, sier Solli.

En såkalt lavutslippssone ble foreslått innført fra vinteren 2017/18 for å få ned utslippene og forurensningen i Oslo. NHO Oslo og Akershus, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og Norsk Lastebileierforbund sa klart ifra både gjennom høringer og gjennom mediene at dette var en altfor rask innføring, at sonen var for stor og i tillegg var de skeptiske til at håndhevingen ville bli gjennomført på en rettferdig måte. Nå har byrådet lyttet til NHO og transportbransjen og bestemt seg for å vente med innføringen, melder NRK Østlandssendingen i dag.

-Utsettelsen sparer transportørene og oppdragsgiverne deres for over 100 millioner i avgifter i år. De som kjøpte siste og nyeste teknologi i 2014 ville ellers risikert flere 50.000 kroner i ekstra gebyrer per lastebil. Også mange av bussene som går i trafikk i Oslo vil også blitt rammet av den nye avgiften. I Stockholm innførte de lavutslippssoner i 2016. Der satt de grensen ved Euro 5-motorteknologi. Innen få år vil norske busser og lastebiler ha dette. Derfor ba vi om overgangsordninger, sier Solli.

En lavutslippssone som følger bygrensen vil være svært utfordrende for transportørene. Alnabru-terminalen, som er navet for godstransporten i Norge, ligger innenfor bygrensa.

-Hver dag kjører det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut av Alnabru-terminalen. Ca halvparten av disse ville blitt rammet av gebyr. Dette vil altså ramme omlasting av gods fra vei til tog, det var vel ikke hensikten?

Les mer i Aftenposten