Populær frokost

Nettverksfrokostene har etablert seg som en populær møteplass, hvor medlemmene treffes til mer enn bare frokost. Faglig påfyll innenfor aktuelle tema, mulighet for diskusjon og nettverksbygging er tre gode grunner til å stå opp om morgenen og ta turen innom. Se video!

Se video: Bli med på frokostmøte med NHO Oslo og Akershus.

Publisert 23.09.14

Oslo og Akershus

Økende deltakelse og gode tilbakemeldinger
Deltakelsen er økende og tilbakemeldingen svært gode. I snitt deltar 45 personer på hvert møte og 95% svarer at de ønsker å delta igjen. Det er vi godt fornøyde med, sier regiondirektør Nina Solli. - Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle møteplassen så flere deltar og ser dette som en relevant og attraktiv møteplass. Denne høsten har vi lagt to av våre 7 møter til Ski og Lillestrøm for å nå medlemmene i Akershus bedre. Har du lyst til å delta? Hør Nina Solli fortelle mer om møteplassen og hvorfor du bør delta.

Her er mer informasjon om høstens møter og påmelding.